หมวดหมู่: งาน Event

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. ประวีร์ สิริเธียรทรรศน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Anti-Aging และ Sport Medicine แนะนำว่า ควรดื่มเวย์โปรตีนหลังออกกำลังกายทันที โดยก่อนออกกำลังกาย คุณหมอแนะนำให้รับประทานอาหารประเภทแป้งหรือกล้วย เพื่อให้ร่างกายได้พลังงานไปใช้ระหว่างออกกำลังกาย

นอกจากนี้การรับประทานเวย์โปรตีนก่อนนอนและตอนเช้าก็มีความสำคัญ ร่างกายจะได้ดึงอะมิโนแอซิดให้ไปอยู่ในกล้ามเนื้อส่วนที่ออกกำลังกายมาก ในช่วงกลางคืน ระหว่างที่เรานอน ซึ่งถ้าไม่รับประทานเวย์โปรตีนก่อนนอน หากในตอนกลางวัน เราบริหารส่วนน่อง ส่วนขา เวลานอนร่างกายจะไปดึงอะมิโนแอซิดจากหน้าอกมาทดแทนที่ขา แต่ถ้าเรารับประทานเวย์โปรตีนในก่อนนอน ก็จะช่วยดีเลย์การดึงอะมิโนแอซิดของอวัยวะหนึ่งไปสู่อีกอวัยวะหนึ่งได้

ในตอนเช้าควรรับประทานเวย์โปรตีนอีกครั้ง เพื่อทำให้ร่างกายรับรู้ว่าได้รับอะมิโนแอซิดใหม่เข้ามาแล้ว และหยุดการดึงอะมิโนแอซิดของเก่าในอวัยวะต่างๆ มาใช้ คือลดการนำออกมาใช้นั่นเอง อย่างไรก็ตาม การรับประทานเวย์โปรตีนก่อนนอนก็ต้องระวังเรื่องน้ำตาล เพราะจะทำให้อ้วนได้