ดื่มน้ำเมื่อไรดีนะ

ดื่มน้ำเมื่อไรดีนะ

ดื่มน้ำเมื่อไรดีนะ ก่อนออกกกำลังกาย 30 นาที ควรดื่มน้ำสัก 500 ml ระหว่างออกกำลังกายควรดื่มน้ำประมาณ 250 ml ทุกๆ 15 นาที (ถ้าออกกำลังกาย 1 ชั่วโมงก็ดื่มน้ำ 1 ลิตร) #เพื่อทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่เสียไป ในอาหารมีน้ำ น้ำในอาหารได้จากผักผลไม้ #ดังนั้นกินผักและผลไม้เยอะๆนะคะ

leave a Comment

Your email address will not be published.*

%d bloggers like this: